top of page

Sandra Van Bogaert

psychotherapie van mens tot mens

Psychotherapie voor jongvolwassenen(vanaf 16 jaar)

en volwassenen

Je mag van mij een eerlijke en open dialoog verwachten. Gesprekken van mens tot mens.

We werken via Interactionele Vormgeving (I.V.) 

Dit is een therapievorm waarbij de therapie wordt afgestemd op jouw eigenheid, jouw hulpvraag, jouw concrete levenssituatie. Om zo je eigen kracht en  wijsheid nieuw leven in te blazen.

We bepalen in overleg de doelstelling en hoe we hieraan zullen werken. Daarbij mag je erop rekenen dat ik op een respectvolle en zorgvuldige manier met je omga en je mogelijkheden of grenzen nooit zal forceren.

Iedereen is anders. Wat voor één iemand goed werkt, is voor een ander misschien minder geschikt. Samen gaan we op zoek naar wat het best bij jou past, naar hoe jij (andere) keuzes kan maken, de dingen anders kan bekijken,…

Hier lees je meer over Interactionele Vormgeving: meer info over I.V.

Hoe gaan we samen te werk?

Intake

In een eerste gesprek verkennen we je vragen of zorgen en trachten we je doelstelling helder te krijgen. Op het einde van dit kennismakingsgesprek beslissen we samen of er een vervolgafspraak komt. Voel je hier gerust vrij om nog even bedenktijd te vragen. De stap zetten naar therapie vraagt best wat moed en het is belangrijk dat je er een goed gevoel bij hebt. Ook als blijkt dat andere hulp beter past, bespreken we een doorverwijzing.


Begeleidingsfase

Als je na het intake-gesprek beslist om samen verder te gaan, starten we de begeleidingsfase. In deze gesprekken werken we aan de doelen die we in de intake bespraken. Een doel kan bijvoorbeeld zijn dat u inzicht krijgt in de oorzaak van uw problemen en leert om hier beter mee om te gaan. Of dat u als koppel of als gezin weer meer verbinding krijgt. Een ander doel kan bv. zijn een bepaalde angst verminderen of wegwerken. We evalueren op geregelde tijdstippen de behandeling, waarbij we kijken in welke richting de therapie kan evolueren.

Je kan bij mij terecht voor zowel kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding als voor langdurige therapie.

 

Duur

Een sessie duurt 60 minuten. In het begin kunnen de sessies wekelijks of tweewekelijks ingepland worden, naargelang jouw situatie en mogelijkheden. In een latere fase, als het beter gaat, kan er stilaan afgebouwd worden en is er meestal een langere tussentijd.

bottom of page